Breadcrumbs


Kultywowanie tradycji i szerzenie kultury łowieckiej nie tylko wśród myśliwych, ale i w lokalnym społeczeństwie to ważny aspekt naszej działalności. 95% członków posiada mundury myśliwskie. Od roku 1986 polowania zbiorowe odbywają się z zachowaniem ceremoniału i udziałem sygnalisty. Każdy młody myśliwy uroczyście przechodzi rytuał ślubowania, chrztu i pasowania. Od roku 2005 Koło posiada własny sztandar – ufundowany przez członków. Pomysł rzuciły Diany – Genowefa Badowska, Czesława Dekier i Elżbieta Przywarska. Prezes bez wahania go zaakceptował i szybko zrealizował. Poświęcenia dokonał ks. kanonik Zenon Prętki. W skład pierwszego pocztu weszli chorąży Waldemar Dekier, Aldona Czopek oraz Elżbieta Przywarska. Pod nim Koło występuje we wszystkich uroczystościach, a także towarzyszy w ostatniej drodze myśliwych.

Koło organizuje od roku 2005 Msze Hubertowskie, których oprawę muzyczną realizował w 2005 Zespół Mieczysława Leśniczaka, później zaś Lubuskie Fanfary lub Zespół z Babimostu. W roku 2003 Koło współorganizowało w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku wystawę łowiecką cieszącą się dużym zainteresowaniem nie tylko miejscowej ludności, lecz także licznego grona wypoczywających na terenie Sławy turystów.

W roku 2005 członek koła Marian Kulus ufundował w Radzyniu Kapliczkę Świętego Huberta poświęconą przez ks. proboszcza Zenona Prętkiego. Obraz Świętego namalowany przez artystę ukraińskiego Jana Góralewicza wkomponował zgrabnie Jerzy Doniec – myśliwy Koła Łowieckiego”Ryś”Ciosaniec. Z inicjatywy członków Koła nowo zbudowany w Tarnowie Jeziernym kościół został w 2007 roku poświęcony Świętemu Hubertowi. Uroczystości konsekracji dokonał biskup Adam Dyczkowski. Koło łowieckie„Ryś”Sława ufundowało obraz Świętego Huberta namalowanego przez Jana Góralewicza i objęło patronatem kościół. Msze Hubertowskie odbywają się w nim od samego początku. Z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. dziekana Jerzego Ślusarczyka, zorganizowano w 2010 roku festyn myśliwski – „Parafiadę Myśliwską”. Stała się ona cyklicznym wydarzeniem, na stale wpisanym w gminny kalendarz imprez. Współorganizowany przez nasze koło, z coraz liczniejszym udziałem okolicznych kół, cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowych i turystów, co doskonale promuje łowiectwo. Dzięki tym i innym działaniom, sam ks. Jerzy Ślusarczyk tak zafascynował się łowiectwem, że niedawno odbył staż w naszym kole, zdał pomyślnie egzaminy i wstąpił do PZŁ oraz do „Rysia” Sława.

Podczas II Parafiady w Kościele p.w. Św. Huberta został wmurowany kamień z podziemi Katedry Św. Huberta z Saint Hubert z Belgi. Został on sprowadzony staraniem działaczki polonijnej, Jolanty Ratajczak-Ruts, byłej mieszkanki Sławy. Aktu poświęcenia dokonał ks. rektor Ryszard Sztylko – przybył z Beneluksu specjalnie na tę uroczystość.

 

Przy ul. Chopina w 65. rocznicę powstania Koła odsłonięto pamiątkowy obelisk, gdzie umieszczone są nazwiska wszystkich członków Koła, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Wszystkie wydarzenia z życia Koła zapisywane są w kronice, którą założył w roku 1987 Władysław Bernacki. Rok później prowadzenie jej przejął Marian Kulus. Ma ona już III tomy.