Breadcrumbs


 

Zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa, lecz za szkody wyrządzone przez nią płacimy odszkodowania. Dokładnie za szkody wyrządzone na naszych terenach przez jelenie, dziki i sarny.

Fakt zaistnienia szkody winien zgłosić właściciel gruntu najpóźniej w ciągu 7 dni, pisemnie lub ustnie. Można to zrobić w siedzibie Koła na rynku w Sławie w każdy poniedziałek o godz. 16, kiedy to dyżurują członkowie zarządu -Prezes Jan Dekier, łowczy Rafał Śnieciński, skarbnik Genowefa Badowska.

Po zgłoszeniu szkody w przeciągu 7 dni przedstawiciel koła dokonuje oględzin uszkodzonej uprawy określając gatunek zwierzyny, która wyrządziła szkodę, powierzchnię całej uprawy, powierzchnię uszkodzoną i procent zniszczenia. Na podstawie tych danych ustala się wysokość odszkodowania. Jak dotychczas wszelkie spory udało się nam załatwić polubownie.

Żeby zminimalizować szkody koło prowadzi szereg działań, m.in. członkowie dyżurują pilnując szczególnie zagrożone uprawy, stosujemy ochronę chemicznymi środkami zapachowymi odstraszającymi zwłaszcza dziki.

 

Z artykułu 47 prawa łowieckiego wynika, że właściciel gruntów rolnych i leśnych powinni zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.

 

Marian Kulus