Breadcrumbs            Koło chętnie współpracuje z młodzieżą szkół oraz sołectw na terenie całej gminy organizując dla nich spotkania, pogadanki, oraz fundując nagrody i upominki za zbieranie karmy. Działania te są niekiedy organizowane wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody. Przy leśniczówce Zwierzyniec Koło wybudowało stanicę, gdzie kończone są polowania zbiorowe. Ponadto wykorzystywana jest ona przez młodzież zapoznającą się ze ścieżką przyrodniczą tutejszego nadleśnictwa.

W lokalnej prasie ukazywał się szereg artykułów autorstwa Jana Dekiera, Mateusza Dekiera i Mariana Kulusa, propagujący łowiectwo i przybliżający sprawy naszego Koła społeczeństwu. Także w Gazecie Lubuskiej a nawet w ogólnopolskim Fakcie pojawiały się publikacje traktujące o naszym Kole. W roku wspólnie z KŁ „Ryś” Ciosaniec zorganizowano w Domu Kultury w Sławie wystawę łowiecką, która to cieszyła się dużym zainteresowaniem. W programie telewizyjnym Lato w Sławie 2011 prezes Jan Dekier, Adolf Badowski i Marian Kulus przedstawiali sprawy naszego koła i łowiectwa.

Koło jest widoczne w środowisku lokalnym – czy to organizując imprezy takie jak wspomniana już Parafiada Myśliwska, czy Msze Hubertowskie, czy też współpracując z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i dziećmi z przedszkola, a także z Ligą Ochrony Przyrody i Radą Sołecką w Krzydłowiczkach. Członkowie koła „Ryś” zasiadają w Radzie Powiatu, Radzie Gminy, Radach Sołeckich.

Koło podejmuje liczne działania zmierzające do zwiększenia stanu ilościowego zwierzyny drobnej poprzez introdukcję dzikiego królika oraz systematyczne zasiedlanie łowiska bażantem przez 5 lat. Co roku wypuszczano 60 sztuk. Na terenie koła znajduje się 19 paśników, 59 lizawek oraz 8 pasów zaporowych. Co roku, każdej zimy zwierzyna jest regularnie dokarmiana zgromadzonymi w ciągu roku zapasami.

Medalowymi trofeami byków mogą się poszczycić: Adolf Badowski – srebrnym medalem pozyskanym w 1982, Jan Dekier – srebrnym medalem pozyskanym w 1995; medalami brązowymi – Jan Dekier pozyskanymi w 2002 oraz w 2005, Jerzy Maćkowiak w 2004, Waldemar Dekier w 2009, Genadi Horbacz w 2009.

Oręż dzika pozyskany przez Adolfa Badowskiego w roku 1982 wyceniony został na brąz.

Ponadto Jerzemu Maćkowiakowi udało się w 2012 ustrzelić "brązowego" kozła.