Breadcrumbs


Nasze koło łowieckie obecnie dzierżawi dwa obwody: nr 155 i nr 177.

Mapa obwodów łowieckich

Mapa w większej skali (w nowym oknie)

Myśliwi z innych kół łowieckich polujący na naszych terenach bez naszej zgody i wiedzy dopuszczają się kłusownictwa.

Rolnicy z okolic Sławy, którym zwierzyna wyrządziła szkody, mogą ubiegać się o odszkodowanie w naszym kole tylko wówczas, gdy uszkodzona część pola znajduje się wewnątrz jednego z dwóch obwodów.

Art. 47 Prawa Łowieckiego mówi, że właściciel lub posiadacz gruntów rolnych i leśnych powinien zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.