Breadcrumbs


22 kwietnia 2018 roku w restauracji Złoty Pstrąg odbyło sie Walne Zgromadzenie Koła. Na poczatku przedstawiciel Zarządu ORŁ wręczył Srebrny Medal za Zasługi PZŁ Kazimierzowi Wawrzyniakowi, zaś brązowe medale Romanowi Gósniowskiemu i Adamowi Klocowi. Przewodniczącym obrad został Kazimierz Wawrzyniak, sekretarzem Michał Miziewicz, do komisji skrutacyjnej wybrano Łukasza Nieściora, Alicję Kloc i Grzegorz Bienia, zaś do komisji uchwał i wniosków Henryka Pitrowskiego, Łukasza Dzięciola i Wiesława Pronkiewicz. Sprawozdanie Zarzadu przedstawił Prezes Jan Dekier a komisji rewizyjnej Marian Kulus. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie.Zarząd otrzymał absolutorim. Wyróżniono mysliwych, którzy pozyskali najwięcej zwierzyny i tak w grupie selekcjonerów byli to Tomasz Suplicki, Jan Dekier, Waldemar Dekier, Jerzy Maćkowiak i tomasz Cichoński, zaś w grupie nieselekcjonerów Jan Malawski, Sławomir Boks i Grzegorz Bień. Za pracę na rzecz koła wyróżnieni zostali Mariusz Dekier, Wiesław Pronkiewicz, Marian Kulus, Jerzy Ślusarczyk i Adolf Badowski. Nagrodę specjalną za prace przy remoncie magazynów otrzymał w postaci statuetki dzika Jerzy Maćkowiak. W dyskusji prezes zaapelował o pomoc materialną dla chorej Weroniki Zielińskiej. Zbiórka na zebraniu przyniosła 500 zł, koło dołożyło 1000 zł i pieniądze dotarły na konto chorej dziewczynki.Walne Zgromadzenie zakończono obiadem.

 

Nagrodzeni medalami

Stół prezydialny

 

Uczestnicy zgromadzenia

Najlepsi selekcjonerzy

Jerzy Maćkowiak ze swoim dzikiem

 

Zbiórka pieniędzy dla chorej Weroniki Zielinskiej

 

13 kwietnia 2018r w restauracji "Złoty Pstrąg" w Radzyniu odbyła się promocja monografii "Łowiectwo i Leśnictwo w Powiecie Wschowskim (1946-2017). Autorem jej jest dr Jan Mielżynski, a powstała z inicjatywy Komisji Kultury, Tradycji i Etyki Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz ORŁ i Kół łowieckich, samorządowcy Powiatu Wschowskiego i Gminy Sława. Autor prezentując publikację podkreślał pomoc i zaangażowanie Kolegów z zarządów kół łowieckich, szczególne podziękowanie złożył Prezesowi naszego koła Janowi Dekierowi, który nie tylko dostarczył dokumenty i kroniki koła, lecz był dla niego przewodnikiem w podróży do kół i nadleśnictw oraz władz powiatu i gminy. Była okazja do przemówień, wręczenia medali Zasłużony Dla Łowiectwa Żielonogórskiego-między innymi Staroście Powiatu Wschowskiego Markowi Boryczce. Nasze koło zafundowało dzika, którego smacznie przyrządziła firma Dariusza Hukały.Przybyli na spotkanie otrzymali egzemplarze z dedykacją autora. Zbiegiem okoliczności autor Jan Mielżyński obchodził tego dnia urodziny- więc nie zabrakło gromkiego STO LAT. 

Autor dr Jan Milżyński przedstawia swoją publikację

Odznaczeni Medalami Zasłużony Dla Łowiectwa Zielonogórskiego

 

Stół "prezydialny"

Uczestnicy spotkania

Autor

Uczestnicy spotkania

Dedykacja dla Marka Boryczki

Gromkie STO LAT

Dedykacja dla Jerzego Maćkowiaka

Dedykacja dla Władysława Bienia

 

Pierwszy dzień wiosny to czas, w którym przyroda powoli budzi się do życia. Pojawiają się pierwsze liście, do Polski wracają bociany, a niedźwiedzie budzą się ze snu. Z tej okazji w Przedszkolu im. Czesława Janczarskiego w Sławie zorganizowano konkurs pn. „Przyroda w naszym środowisku". Maluchy miały okazję sprawdzić swoją wiedzę na temat zwierząt zamieszkujących nasz kraj.

Dzieci biorące udział w konkursie zostały podzielone na trzy zespoły, po pięciu uczestników w każdym. Zmagały się one z ciekawymi i pouczającymi zadaniami praktycznymi. Dzieci rozpoznawały głosy ptaków, odgadywały zagadki, rozwiązywały rebus, a nawet podawały nazwy zwierząt w języku angielskim. Rywalizację drużyn oceniała komisja konkursowa, w której składzie zasiedli: Dyrektor Przedszkola, Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Sławie (Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska), Nadleśnictwa Sława Śląska i Koła Łowieckiego-reprezentował nas Łowczy Rafał Śnieciński.

Wybór najlepszej drużyny nie był łatwy ze względu na wysoki poziom wiedzy, jaki prezentowały dzieci. Stąd też Komisja zdecydowała o nagrodzeniu wszystkich uczestników. Sponsorem nagród było Koło łowieckie Ryś Sława.

Głównym celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającej przyrody, rozszerzenie wiedzy na jej temat oraz budowanie więzi z nią.