Breadcrumbs


Kulminacyjnym dniem obchodów 70-cio lecia istnienia koła był 28 maj 2016. Rozpoczęła się mszą w kościele P.W. Michała Archanioła- msza z 40 minutowym opóźnieniem. Wynikło ono z późniejszym przybyciem orkiestry myśliwskiej Pani Agnieszki Rybickiej. Jak się okazało była ona na ogólnopolskim konkursie zespołów myśliwskich, gdzie zajęli II miejsce, a do przebycia mieli ponad 350 km. Warto było czekać-zagrali pięknie. Po mszy wspólne zdjęcie, a następnie bal myśliwski w ośrodku Wiktoria w Radzyniu. Część oficjalną otworzył kol. Prezes Jan Dekier, przedstawiając w zarysie historię koła. Następnie dokonano dekoracji medalami: Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej Mariana Kulusa. Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej Rafała Śniecińskiego, medalem Zasłużony Dla Łowiectwa Zielonogórskiego Grzegorza Bienia, Roberta Rudnickiego, Tomasza Kłosoweskiego i Franciszka Opielę. Okręgowa  Rada PZŁ w Zielonej Górze pamiątkowymi dyplomami uhonorowała Jana Dekiera, Genowefę Badowską, Mariana Kulusa, Kazimierza Przywarskiego i Rafała Śniecińskiego. Życzenia i upominki złożyli na ręce Prezesa zaproszeni goście. Następnie krótki koncert dał Zespół Sygnalistów pani Agnieszki Rybickiej. A później już tylko zabawa do białego ranka przy suto zastawionym stole, a i napitku nie zabrakło.

 

  Czytanie na Mszy Św. kol M. Kulus

 

Poczet sztandarowy i Zespół Sygnalistów

 

 

Pamiątkowe zdjęcie

 

Historię koła przedstawia Prezes Jan Dekier

 

Kawalerzy medali

 

Wyróżnieni dyplomami ORŁ

 

Koncertujący zespół

 

Życzenia i upominki

Przy biesiadnych stołach

 

Mistrzowie Wojciechowscy i pieczony dzik

 

Na parkiecie było "gorąco"

 

 


Polowanie dewizowe na rogacze przeprowadzono w dniach 11-14 maja 2016 r. Gościliśmy myśliwych z Danii. Strzelili 39 kozłów co dało brutto 45 tys zł. Podprowadzającymi byli A. Badowski, R. Śnieciński, W. Bień, W. Dekier, T. Suplicki, D. Hukała, J. Maćkowiak i J. Dekier. Polowanie zakończono uroczystym pokotem, udekorowano królów polowania, wręczono wszystkim myśliwym upominki-pamiątkowe talerze 70-cio lecia KŁ Ryś Sława.

Myśliwi i ich trofea

 

Dekoracja króli

19 czerwca 2016 na strzelnicy w Szreniawie odbyły się mistrzostwa koła w strzelectwie myśliwskim. Strzelanie prowadzili instruktorzy Władysław Bień i Marian Kulus. W zawodach wzięło udział 19 myśliwych. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Suplicki, drugie Dariusz Hukała, trzecie Rafał Śnieciński.

 

Od lewej D.Hukała, T. Suplicki, R.Śnieciński

Uczestnicy strzelania