BreadcrumbsPolowanie dewizowe na rogacze przeprowadzono w dniach 11-14 maja 2016 r. Gościliśmy myśliwych z Danii. Strzelili 39 kozłów co dało brutto 45 tys zł. Podprowadzającymi byli A. Badowski, R. Śnieciński, W. Bień, W. Dekier, T. Suplicki, D. Hukała, J. Maćkowiak i J. Dekier. Polowanie zakończono uroczystym pokotem, udekorowano królów polowania, wręczono wszystkim myśliwym upominki-pamiątkowe talerze 70-cio lecia KŁ Ryś Sława.

Myśliwi i ich trofea

 

Dekoracja króli

19 czerwca 2016 na strzelnicy w Szreniawie odbyły się mistrzostwa koła w strzelectwie myśliwskim. Strzelanie prowadzili instruktorzy Władysław Bień i Marian Kulus. W zawodach wzięło udział 19 myśliwych. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Suplicki, drugie Dariusz Hukała, trzecie Rafał Śnieciński.

 

Od lewej D.Hukała, T. Suplicki, R.Śnieciński

Uczestnicy strzelania

 

 

 

Polowanie wigilijne odbyło się 20 grudnia 2015. Polowaliśmy w 30 strzelb, podzieleni na dwie grupy. Rozprowadzającymi byli kol. Dolek Badowski i Darek Hukała. Nad wszystkim, jak zwykle czuwał Prezes Jan Dekier. Pogodą Św. Hubert darzył w tym roku na zbiorówkach wyjątkowo. Wzięliśmy cztery mioty, w trzech była zwierzyna. Na pokocie znalazły się trzy dziki. Królem polowania został Tomek Suplicki, vce królem Dolek Badowski. Po polowaniu otrąbienie pokotu, łamanie się opłatkiem, biesiada myśliwska. 

Galeria

 

 

 

Dzielenie się opłatkiem

Dekoracja Krola