Breadcrumbs


Walne zebranie odbyło się 21 sierpnia 2016 roku w siedzibie koła. Wzięło w nim udział 31 członków. Na przewodniczącego zgromadzenia wybrano jednogłośnie prezesa kol. Jana Dekiera, na sekretarza kol. Michała Miziewicza, do komisji uchwał i wniosków kol. T. Kłosowskiego, Ł. Nieściora i K. Przywarskiego. Najważniejszą sprawą było przyjęcie uchwał dotyczących wygospodarowanie oszczędności w budżecie Koła w związku z nowymi zasadami wypłacania odszkodowań dla rolników.  Członkowie koła podeszli ze zrozumieniem do zagadnienia i podjęto uchwały o zmniejszeniu rekompensaty dla myśliwych za pozyskaną zwierzynę ( z 20% do 10%), odsprzedaży tusz na użytek własny, podniesienia wpisowego do 3 000 zł, zniesieniu dofinansowania do zakupionych mundurów, sprzedaż kozłów dla dewizowców bez dofinansowania do składki członkowskiej. Omówiono także zasady bezpieczeństwa na polowaniach, polowaniach na kaczki i jelenie, stan urządzeń łowieckich, udział myśliwych w Parafiadach i Pikniku mundurowym.

 

 


 

 

Parafiada myśliwska odbyła się 23 lipca 2016 r. Zorganizowali ją Koło Łowieckie Ryś Sława, Rada Sołecka Tarnowa Jeziernego, OSP Tarnów Jezierny Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet i Parafia Sława. Sponsorowali ją między innymi Gmina Sława, Nadleśnictwo Sława Śląska, Starostwo Powiatowe Wschowa, ORŁ Zielona Góra, KŁ Ryś Sława, zakłady mięsne. Zaszczycili nas swoją obecnością członkowie ORŁ Zielona Góra Leszek Szewczyk i Jan Olszewski, przewodniczący Komisji Kultury Tradycji i Etyki Myśliwskiej ORŁ Marek Busz, przewodniczący Rady Powiatu Wschowskiego Waldemar Starosta, V-ce Burmistrz Sławy Krzysztof Gruszewski, Sekretarz Gminy Sława Danuta Pitrowska, koledzy myśliwi z pocztami sztandarowymi kół łowieckich Jeleń Bojadła i wilk Głogów.

Impreza rozpoczęła się przemarszem myśliwych spod remizy do kościoła Św. Huberta, gdzie odbyła się Msza Hubertowska celebrowana przez KS. Jerzego Ślusarczyka a oprawę muzyczną zrealizował Zespół Sygnalistów Roberta Olejarza. Po mszy powrócono pod remizę, gdzie odbył się koncert muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołu sygnalistów R. Olejarza, występy zespołu tanecznego Sławskiego Domu Kultury pod kierunkiem Pani Żelichowskiej. Niezawodna Pani Ania Tomiczek-plastyk Domu Kultury- przeprowadziła konkurs plastyczny dla dzieci- namalowały one pięknie legendę o Św. Hubercie oraz „pomalowała”dzieci. Bawiono się świetnie podczas licznych konkursów, furorę zrobiło stanowisko łucznicze. Konkurs nalewki myśliwskiej wygrała nalewka Marka Boryczki-malinówka, drugie miejsce zajęła jeżynówka ks. Jerzego, trzecie miejsce miodówka Mariana Kulusa. Nagród w konkursach nie zabrakło dla nikogo. A potem tańce, hulanki , swawole do białego rana. Do zobaczenia za rok. MK

 

Przemarsz myśliwych

 

Msza Hubertowska

 

 

Powrót pod remizę

 

Pamiątkowe zdjęcie

 

Sołtys z proboszczem

Zespół Roberta Olejarza-koncert

 

Tomek Suplicki sprawnie porcjował dzika

 

Występ dzieci z Domu Kultury

 

Tłumy gości

Konkurs nalewek

 

Polowanie na rogacza

Przy stole nagród

Stanowisko łuczników

 

 

 

 

 

Nasz kolega Dariusz Hukała sfilmował w łowisku watahę dzików. Było co podziwiać!

.be