Breadcrumbs


Szósta Parafiada  Myśliwska odbyła się 19 lipca 2015 roku w Tarnowie Jeziernym. Rozpoczął ją przemarsz myśliwych do kościoła P.W. Św. Huberta, gdzie mszę hubertowską  celebrował ks. Proboszcz J. Ślusarczyk – myśliwy naszego koła. Po mszy udaliśmy  się pod remizę strażacką, gdzie odbył się koncert sygnalistów myśliwskich, konkurs plastyczny dla dzieci, które miały narysować wydarzenia z legendy o Św. Hubercie, konkurs na nalewkę myśliwską oraz konkursy zręcznościowe. Następnie biesiada myśliwska, gdzie główną atrakcją kulinarną były dwa pieczone dziki, ofiarowane przez nasze koło. A potem zabawa do białego rana. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodniczący Zarządu ORŁ Z. Rutkiewicz, Starosta  Powiatu Wschowskiego M. Boryczka. Vice Sarosta W. Kuryłło, Przewodniczący Rady Powiatu A. Polański, Przewodniczący Rady Gminy Z. Mazur, Wice Burmistrz Sławy K. Gruszewski,  myśliwi sąsiednich – i nie tylko – kół. Znaleźliśmy wielu sponsorów – nawet  Poseł Józef Zych ufundował nagrody.  

 

 

 Przemarsz myśliwych

 Konkurs na wizualizację legendy o Św. Hubercie-dzieci ją wysłuchały a następnie pięknie narysowały

 Jury rozstrzyga konkurs na najlepszą nalewkę- I i II miejsce zdobyły M. Kulusa, III Ks. Jerzego Ślusarczyka

 Konkurs dla pań-polowanie na rogacza rzutkami

 Przeciąganie liny-myśliwi kontra Tarnów jezierny

 Ogłoszenie wyników na najlepsze nalewki

 Msza hubertowska

 Przewodniczący Zarządu ORŁ Z. Rutkiewicz z Prezesem J. Dekierem

 

 Prowadzący parafiadę- Ks. Proboszcz J. Ślusarczyk i M. Kulus

 Dekoracja Ks. J. Ślusarczyka Medalem Zasługi dla Łowiectwa Zielonogórskiego

 Dziki rozeszły się błyskawicznie-serwowane przez Panów Wojciechowskich-ojca i syna

 Malowanie dzieci- plastyczka SCKiW Ania Tomiczek i Lidia Kulus-artysta plastyk z Rzymu

 Koncert sygnalistów

Majowe polowanie na kozły-gościliśmy myśliwych z Dani. Mieli powody do satysfakcji , my również z wyniku finansowego. 

 

 Pokot

 Jeden z "ciekawszych" kozłów

 

21 czerwca 2015 odbyło się na strzelnicy w Szreniawie przystrzeliwanie broni połączone z mistrzostwami koła. Strzelanie przeprowadzili instruktorzy Marian Kulus, Władek Bień i Adam Kloc. Rywalizację wygrał Darek Hukała, drugie miejsce zajął Adam Kloc, trzecie Tomek Suplicki.