Breadcrumbs 

Polowanie wigilijne odbyło się 18.12.2016. Pogoda deszczowa „wystraszyła”myśliwych, polowano tylko w 17 strzelb. Jak na tradycję przystało wzięto tylko cztery mioty, celem głównym tego polowania jest spotkanie opłatkowe na jego zakończenie. W pierwszym miocie padło 5 strzałów i 3 dziki, drugi przeszedł pokojowo, w trzecim na 6 strzałów padł jeden dzik, w czwartym były dziki, lecz 3 strzały niecelne. Tym samym bez trudu można było wyłonić króla polowania-został nim kol. Michał Miziewicz, wice-króla -został nim kol. Tomasz Cichoński i króla pudlarzy-kol Jana Jankowskiego. Na zakończenie polowania po podsumowaniu, dekoracji i otrąbieniu Prezes Jan Dekier złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne. Łamiąc się opłatkiem życzyliśmy sobie nawzajem wszelkiej pomyślności. Posiłek przygotowany przez Dominikę i Tomka Suplickich-znakomity bigos prawdziwie myśliwski i takowa kiełbasa przy stołach wystrojonych świątecznie smakowały podwójnie.

 

                                                                                                                        Pokot

                                                                                                               Otrąbienie pokotu

 

                                                                                                             Dominika serwuje posiłek

                                                                                                         Przy wigilijnym stole

 

 

                                                                                            Po dekoracji "hodowcy" roku-króla pudlarzy 

 

   Polowanie 27.11.2016 roku rozprowadzali koledzy Rafał Śnieciński i Tomasz Suplicki- nad całością czuwał jak zwykle prezes Jan Derkier. Opolowano mioty leśne. W pierwszym miocie padło 13 strzałów i 3 dziki, w drugim nie oddano żadnego strzału, w trzecim na 15 strzałów padło 6 dzików,w czwartym na 14 strzałów 1 dzik. Królem polowania został Jakub Kokociński ( 3 dziki), wice królem Tomasz Włodarczak ( 3 dziki). Królem pudlarzy został Jan Maławski. Zakończenie polowania na Zwierzyńcu-otrąbienie pokotu, dekoracja króli, no i smaczny posiłek-przygotowany przez rodzinę Suplickich. Do zobaczenia na polowaniu wigilijnym. Darz Bór.

                                                                          Zbiórka myśliwych

 

                                                                     Między pędzeniami

 

                                                          Pokot-podsumowanie polowania

 

                                                              Od lewej-Król J. Kokocinski, vice król T. Włodarczak i król pudlarzy J. Maławski

 

                                                                                                               Otrąbienie pokotu

 

                                                                                         Się warzy...Dominika Suplicka dogląda kotła

 


6 listopada 2016 r. odbyło się polowanie hubertowskie. Polowaliśmy w 40 strzelb. Rozprowadzającymi byli kol. Waldek Dekier i Darek Hukała, nad całością jak zwykle czuwał prezes Jan Dekier. Na zbiórce pasowany na rycerza Św. Huberta został kol. Mateusz Nowocień-było to jego pierwsze polowanie zbiorowe. Naganiała Zwierzyniecka Sfora Adama  Kloca. Wzięliśmy cztery mioty. Pierwszy był pusty, w drugim Mariusz Dekier ustrzelił liska, w trzecim padły 4 dziki, piąty pokojowo bez strzału.Zakończenie polowania jak zwykle przy leśniczówce Zwierzyniec. Królem polowania został kol. Igel, vice królem kol. Trzmiel, królem pudlarzy kol. Śnieciński. Specjalny dyplom z podziękowaniem za pomoc w organizacji polowań-podkładanie psów otrzymał kol. Adam Kloc.Po otrąbieniu pokotu i dekoracji królów posiłek przygotowany przez Tomka Suplickiego. Pyszny bigos prawdziwie myśliwski i kiełbasa z dzika serwowana przez Dominikę- smakowało wszystkim. Do zobaczenia na następnej "zbiorówce".MK   

                                                                                                               Zbiórka myśliwych

 

                                                                                             Ślubowanie Mateusza Nowocienia

 

                                                                                   Zwierzyniecka Sfora i Adam z córką

 

                                                                                                          Mariusz z lisem 

                                                                                                        Rozprowadza Darek

                                                                                                               

                                                                                                        Pokot-zakończenie polowania

                                                                                                         Król polowania kol. Igel

                                                                                                                 Król pudlarzy Rafał

 

 

                                                                                      Kuchnia Dominiki i Tomka Suplickich