Breadcrumbs


Walne zgromadzenie to najwyższa władza koła. Zbieramy się zazwyczaj 2 razy do roku. Zapadają na nim najważniejsze decyzje, zarząd rozlicza się z pracy, podejmuje się uchwały.  Tegoroczne odbyło się 24.04 . Było to zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Przewodniczył mu jeden z nestorów kol. Michał Drozd. Stawiła się na nim znakomita większość członków. Sprawozdanie z pracy Zarządu Koła przedstawił prezes Jan Dekier, zaś Komisji Rewizyjnej przewodniczący Marian Kulus. Obydwa sprawozdania zostały przez kolegów myśliwych przyjęte, a Zarząd otrzymał od zgromadzonych jednogłośnie absolutorium.


Wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej przeprowadziła komisja skrutacyjna w składzie H.Pitrowski, J. Rudnicki i W. Pronkiewicz. W głosowaniu tajnym pośród zgłoszonych kandydatów   wybrano te same osoby i tak Prezesem został Jan Dekier, Łowczym Rafał Śnieciński, Sekretarzem K. Przywarski, Skarbnikiem Genowefa Badowska oraz członkiem Władysław Bień, zaś Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Marian Kulus, a członkami Michał Drozd i Kazimierz Wawrzyniak. Wybór ten jest przejawem zarówno docenienia dotychczasowej pracy tych osób jak i wyrazem obdarzonego ich zaufania.

Warto nadmienić, że prezes Jan Dekier został wybrany na tą funkcję 1987 roku i piastuje ją nieprzerwanie do dziś. Przez te lata koło prężnie się rozwijało i może poszczycić się niezłym dorobkiem nie tylko na niwie łowieckiej, ale i kulturowym.


Miłym akcentem na zebraniu było wyróżnienie dyplomami i upominkami myśliwych, którzy pozyskali w sezonie 2009/10 największą ilość zwierzyny. Pierwsze miejsce zajął wśród myśliwych selekcjonerów Jan Dekier, następnie kolejno Genowefa Badowska, Adolf Badowski, Jerzy Maćkowiak i Waldemar Dekier zaś wśród nieselekcjonerów Tomasz Suplicki i Andrzej Wierzbicki.