Breadcrumbs


   

Już kilka razy w numerach listopadowych „Sławskiego Partnera” miałem przyjemność składać relację z obchodów święta myśliwych w dzień naszego Patrona Świętego Huberta przez członków koła łowieckiego „Ryś” w Sławie, a także innych uroczystości zawiązanych z tradycją i kulturą łowiecką. Była msza Hubertowska z udziałem- zaproszonego przez koło- zespołu wirtuoza muzyki myśliwskiej Pana M. Leśniczaka, było nadanie sztandaru kołu.

Tegoroczne obchody stały się wyjątkowe i niepowtarzalne, przyćmiewając swoim charakterem wszystkie dotychczasowe. Byliśmy uczestnikami Poświęcenia Kościoła w Tarnowie Jeziernym i oddaniu go pod opiekę Świętemu Hubertowi. Zrządzeniem losu (?) uroczystość odbyła się w sobotę 3 listopada, dokładnie w dzień Świętego. Finis coronat opus- kilkuletni trud proboszcza sławskiej parafii księdza kanonika Zenona Prętkiego, mieszkańców Tarnowa Jeziernego, ofiarność sponsorów- często anonimowych, pomoc ludzi dobrej woli.

Dzieło kończył i przygotował uroczystość nowy proboszcz ksiądz Jerzy Ślusarczyk, dając się poznać jako znakomity organizator, potrafiący skupić i zjednać wokół sprawy różnych ludzi. W efekcie powstał kościół, w którym zgrabnie skomponowane przedmioty wykonane z poroża przez Jerzego Dońca i obraz z wizerunkiem Świętego Huberta pędzla Jana Góralewicza tworzą swoisty i wyrazisty klimat tradycji łowieckiej, związku człowieka z naturą, historii tego regionu.


Uroczystość celebrował, poświęcenia dokonał i odczytał dekret stanowiący Świętego Huberta  patronem kościoła biskup diecezjalny Adam Dyczkowski. Całość miała doniosły, aczkolwiek nie patetyczny charakter dzięki postawie księdza biskupa- ciepłej, życzliwej i bezpośredniej. Zarówno podczas mszy, jak i na kolacji dowiódł, że tematyka łowiectwa nie jest mu obca. Oprawę muzyczną stanowił zespół sygnalistów myśliwskich „Lubuskie fanfary”.We mszy uczestniczyli myśliwi naszego koła z pocztem sztandarowym, zaszczycili ją swoją obecnością także między innymi poseł ziemi lubuskie Waldemar Starosta, starosta wschowski Marek Kozaczek, burmistrz Cezary Sadrakuła, v-ce Burmistrz Krzysztof Gruszewski, nadleśniczy nadleśnictwa Sława  Sławomir Majsner, inż. Antoni  Zboroń , dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Władysław Stępczak, członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Zielonej Górze Jerzy Przybecki.


Powitania księdza biskupa dokonał w imieniu mieszkańców Tarnowa pan Ryszard  Krzażagórski, w imieniu myśliwych prezes koła Jan Dekier. Mszę sprawowali wspólnie ks. biskup i ks. Proboszcz. Po mszy mieszkańcy wioski podziękowali szczególnie -niestety nieobecnemu- ks proboszczowi seniorowi Zenonowi Prętkiemu jako głównemu twórcy tego dzieła.


Przybył nam nie tylko obiekt sakralny ale oddaliśmy się pod opiekę szczególnego patrona -nas myśliwych, leśników i koniarzy- którego życiorys może być wskazówką dla niejednego z nas ,pokazującego , zwłaszcza w okolicy Święta Zmarłych, że wszystkie drogi, często kręte prowadzą do jednego celu.


 Nazajutrz odbyło się polowanie Hubertowskie, przy  wyjątkowej, jak na tą porę sprzyjającej pogodzie.  Tak udanego polowania pod względem ilości i różnorodności zwierzyny nie pamiętam. Strzałów padło mnóstwo, zwierzyny znacznie mniej, pokot wszakże był pokaźny-5 dzików i jeden lis. No cóż- myśliwy strzela, Św. Hubert kule nosi.
Darz Bór
Marian Kulus