Breadcrumbs


22 kwietnia 2018 roku w restauracji Złoty Pstrąg odbyło sie Walne Zgromadzenie Koła. Na poczatku przedstawiciel Zarządu ORŁ wręczył Srebrny Medal za Zasługi PZŁ Kazimierzowi Wawrzyniakowi, zaś brązowe medale Romanowi Gósniowskiemu i Adamowi Klocowi. Przewodniczącym obrad został Kazimierz Wawrzyniak, sekretarzem Michał Miziewicz, do komisji skrutacyjnej wybrano Łukasza Nieściora, Alicję Kloc i Grzegorz Bienia, zaś do komisji uchwał i wniosków Henryka Pitrowskiego, Łukasza Dzięciola i Wiesława Pronkiewicz. Sprawozdanie Zarzadu przedstawił Prezes Jan Dekier a komisji rewizyjnej Marian Kulus. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie.Zarząd otrzymał absolutorim. Wyróżniono mysliwych, którzy pozyskali najwięcej zwierzyny i tak w grupie selekcjonerów byli to Tomasz Suplicki, Jan Dekier, Waldemar Dekier, Jerzy Maćkowiak i tomasz Cichoński, zaś w grupie nieselekcjonerów Jan Malawski, Sławomir Boks i Grzegorz Bień. Za pracę na rzecz koła wyróżnieni zostali Mariusz Dekier, Wiesław Pronkiewicz, Marian Kulus, Jerzy Ślusarczyk i Adolf Badowski. Nagrodę specjalną za prace przy remoncie magazynów otrzymał w postaci statuetki dzika Jerzy Maćkowiak. W dyskusji prezes zaapelował o pomoc materialną dla chorej Weroniki Zielińskiej. Zbiórka na zebraniu przyniosła 500 zł, koło dołożyło 1000 zł i pieniądze dotarły na konto chorej dziewczynki.Walne Zgromadzenie zakończono obiadem.

 

Nagrodzeni medalami

Stół prezydialny

 

Uczestnicy zgromadzenia

Najlepsi selekcjonerzy

Jerzy Maćkowiak ze swoim dzikiem

 

Zbiórka pieniędzy dla chorej Weroniki Zielinskiej