Breadcrumbs


 

Dnia 23-04-2017 w restauracji „Złoty Pstrąg” w Radzyniu odbyło się Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Ryś” Sława. Przewodniczącym zebrania został i sprawnie je przeprowadził Waldemar Starosta. Porządek obrad przewidywał 26 pkt, wszystkie zostały zrealizowane. Sprawozdania Zarządu przedstawione przez Prezesa Jana Dekiera i Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącego Mariana Kulusa zostało po dyskusji przyjęte, udzielono także w głosowaniu tajnym Absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu. Na zebraniu zgłosił swoją rezygnację ze względu na stan zdrowie wieloletni Sekretarz Koła Kazimierz Przywarski. Do czasu wyboru nowego sekretarza pełnienie jego obowiązków Zarząd powierzył Franciszkowi Opieli. Wyróżniono myśliwych, którzy pozyskali największą ilość zwierzyny grubej w sezonie 2016/17. W tym roku byli to ( wg zajętych miejsc) w grupie selekcjonerów: Tomasz Suplicki, Jan Dekier, Waldemar Dekier, Genowefa Badowska i Jerzy Maćkowiak, w grupie nieselekcjonerów Jan Maławski, Michał Miziewicz i Sławomir Boks. Wyróżniono także myśliwych najbardziej zaangażowanych w pracy na rzecz koła-Tomasza Cichońskiego, Marcina Grabskiego, Mariusza Dekiera, Mariana Kulusa i Wiesława Pronkiewicza. Zebranie zakończono obiadem.

 

Z sali posiedzenia

Najlepsi od lewej Tomasz Suplicki, Jan Dekier, Waldemar Dekier, Genowefa Badowska i Jerzy Maćkowiak

Podziękowanie dla Marcina Grabskiego