Breadcrumbs


21 lipca 2018 r. odbyła się w Tarnowie Jeziernym IX Parafiada myśliwska. Organizowało ją Koło Łowieckie Ryś Sława, Rada sołecka Tarnowa Jeziernego, Dom Kultury i parafia Rzymsko-Katolicka w Sławie. Wsparcia finansowego i materialnego ponadto udzielili Starostwo powiatowe we Wschowie, Gmina Sława, Nadleśnictwo Sława, Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze, osoby prywatne. Nagrody dla dzieci przywieźli ze sobą myśliwi KŁ Wilk Głogów i Dzik Zielona Góra.

Impreza rozpoczęła się przemarszem myśliwych pod sztandarami spod remizy do kościoła P.W. Św. Huberta. Mszę celebrował Ks. Tadeusz, oprawę muzyczną stanowił zespół sygnalistów szkoły muzycznej ze Wschowy. Na początku mszy Prezes Koła Łowieckiego Ryś Sława Jan Dekier przywitał przybyłych gości, A zaszczycili nas swoją obecnością V-ce Starosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Sekretarz Urzędu Miasta Sława Danuta Pitrowska, Sekretarz ORŁ Andrzej Skiba, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Jacek Banaszak, Czlonkowie ORŁ Jerzy Przybecki i Jan Olszewski, Członek Zarządu Okręgowego Zdzisław Rutkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Wiesław Daszkiewicz, Kirownik Wydziału Ochrony Środowiska Halina Dąbrowska,przedstawiciele Kół łowieckich Dzik Zielona Góra, Wilk Głogów, Ryś Wschowa, Jeleń Bojadła, Ryś Ciosaniec i Dzik Leszno.

Po mszy myśliwi przemaszerowali pod remizę, gdzie odbywała się część zabawowa. Po powitaniu przez Sołtysa Tarnowa Adama Suplickiego i Mariana Kulusa podziękowano sponsorom. Następnie nastąpiła dekoracja medalami: Medalem Św. Huberta Jana Dekiera, medalami Zasłużony dla łowiectwa lubuskiego Wiesława Daszkiewicza, Halinę Dąbrowską i Pawła Dąbrowskiego.

Następnie zespół sygnalistów dał krótki koncert muzyki myśliwskiej, zbierając zasłużone brawa.

Dzieci z Domu Kultury w Sławie pod opieką Pani Grażyny Żelichowskiej zaprezentowały tańce klasyczne i nowoczesne.

Blok zabaw i konkursów poprowadzili Adam Suplicki i Marian Kulus.Nagród nie zabrakło dla nikogo.

Dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie-pięknie to robiła Pani Ania Tomiczek. O nagłośnienie zadbał jak zwykle Pan Andrzej Klupś.

Kulinaria- pieczony dzik zgrabnie porcjowane przez Darka Hukałę i Tomka Suplickiego, domowe ciasta sporządzone przez mieszkanki Tarnowa Jeziernego, kiełbaski z grilla, steki wołowe i karkówki zaspokoiły apetyty i najbardziej wybredne gusta. A później zabawa do białego rana. MK

21 lipca 2018 r. odbyła się w Tarnowie Jeziernym IX Parafiada myśliwska. Organizowało ją Koło Łowieckie Ryś Sława, Rada sołecka Tarnowa Jeziernego, Dom Kultury i parafia Rzymsko-Katolicka w Sławie. Wsparcia finansowego i materialnego ponadto udzielili Starostwo powiatowe we Wschowie, Gmina Sława, Nadleśnictwo Sława, Okręgowa Rada Łowiecka w Zielonej Górze, osoby prywatne. Nagrody dla dzieci przywieźli ze sobą myśliwi KŁ Wilk Głogów i Dzik Zielona Góra.

Impreza rozpoczęła się przemarszem myśliwych pod sztandarami spod remizy do kościoła P.W. Św. Huberta. Mszę celebrował Ks. Tadeusz, oprawę muzyczną stanowił zespół sygnalistów szkoły muzycznej ze Wschowy. Na początku mszy Prezes Koła Łowieckiego Ryś Sława Jan Dekier przywitał przybyłych gości, A zaszczycili nas swoją obecnością V-ce Starosta Powiatu Wschowskiego Wojciech Kuryłło, Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, Sekretarz Urzędu Miasta Sława Danuta Pitrowska, Sekretarz ORŁ Andrzej Skiba, Przewodniczący Zarządu Okręgowego Jacek Banaszak, Czlonkowie ORŁ Jerzy Przybecki i Jan Olszewski, Członek Zarządu Okręgowego Zdzisław Rutkiewicz, Nadleśniczy Nadleśnictwa Sława Wiesław Daszkiewicz, Kirownik Wydziału Ochrony Środowiska Halina Dąbrowska,przedstawiciele Kół łowieckich Dzik Zielona Góra, Wilk Głogów, Ryś Wschowa, Jeleń Bojadła, Ryś Ciosaniec i Dzik Leszno.

Po mszy myśliwi przemaszerowali pod remizę, gdzie odbywała się część zabawowa. Po powitaniu przez Sołtysa Tarnowa Adama Suplickiego i Mariana Kulusa podziękowano sponsorom. Następnie nastąpiła dekoracja medalami: Medalem Św. Huberta Jana Dekiera, medalami Zasłużony dla łowiectwa lubuskiego Wiesława Daszkiewicza, Halinę Dąbrowską i Pawła Dąbrowskiego.

Następnie zespół sygnalistów dał krótki koncert muzyki myśliwskiej, zbierając zasłużone brawa.

Dzieci z Domu Kultury w Sławie pod opieką Pani Grażyny Żelichowskiej zaprezentowały tańce klasyczne i nowoczesne.

Blok zabaw i konkursów poprowadzili Adam Suplicki i Marian Kulus.Nagród nie zabrakło dla nikogo.

Dodatkową atrakcją dla dzieci było malowanie-pięknie to robiła Pani Ania Tomiczek. O nagłośnienie zadbał jak zwykle Pan Andrzej Klupś.

Kulinaria- pieczony dzik zgrabnie porcjowane przez Darka Hukałę i Tomka Suplickiego, domowe ciasta sporządzone przez mieszkanki Tarnowa Jeziernego, kiełbaski z grilla, steki wołowe i karkówki zaspokoiły apetyty i najbardziej wybredne gusta. A później zabawa do białego rana. MK

22 kwietnia 2018 roku w restauracji Złoty Pstrąg odbyło sie Walne Zgromadzenie Koła. Na poczatku przedstawiciel Zarządu ORŁ wręczył Srebrny Medal za Zasługi PZŁ Kazimierzowi Wawrzyniakowi, zaś brązowe medale Romanowi Gósniowskiemu i Adamowi Klocowi. Przewodniczącym obrad został Kazimierz Wawrzyniak, sekretarzem Michał Miziewicz, do komisji skrutacyjnej wybrano Łukasza Nieściora, Alicję Kloc i Grzegorz Bienia, zaś do komisji uchwał i wniosków Henryka Pitrowskiego, Łukasza Dzięciola i Wiesława Pronkiewicz. Sprawozdanie Zarzadu przedstawił Prezes Jan Dekier a komisji rewizyjnej Marian Kulus. Sprawozdania przyjęto jednomyślnie.Zarząd otrzymał absolutorim. Wyróżniono mysliwych, którzy pozyskali najwięcej zwierzyny i tak w grupie selekcjonerów byli to Tomasz Suplicki, Jan Dekier, Waldemar Dekier, Jerzy Maćkowiak i tomasz Cichoński, zaś w grupie nieselekcjonerów Jan Malawski, Sławomir Boks i Grzegorz Bień. Za pracę na rzecz koła wyróżnieni zostali Mariusz Dekier, Wiesław Pronkiewicz, Marian Kulus, Jerzy Ślusarczyk i Adolf Badowski. Nagrodę specjalną za prace przy remoncie magazynów otrzymał w postaci statuetki dzika Jerzy Maćkowiak. W dyskusji prezes zaapelował o pomoc materialną dla chorej Weroniki Zielińskiej. Zbiórka na zebraniu przyniosła 500 zł, koło dołożyło 1000 zł i pieniądze dotarły na konto chorej dziewczynki.Walne Zgromadzenie zakończono obiadem.

 

Nagrodzeni medalami

Stół prezydialny

 

Uczestnicy zgromadzenia

Najlepsi selekcjonerzy

Jerzy Maćkowiak ze swoim dzikiem

 

Zbiórka pieniędzy dla chorej Weroniki Zielinskiej