Breadcrumbs            Koło chętnie współpracuje z młodzieżą szkół oraz sołectw na terenie całej gminy organizując dla nich spotkania, pogadanki, oraz fundując nagrody i upominki za zbieranie karmy. Działania te są niekiedy organizowane wspólnie z Ligą Ochrony Przyrody. Przy leśniczówce Zwierzyniec Koło wybudowało stanicę, gdzie kończone są polowania zbiorowe. Ponadto wykorzystywana jest ona przez młodzież zapoznającą się ze ścieżką przyrodniczą tutejszego nadleśnictwa.

W lokalnej prasie ukazywał się szereg artykułów autorstwa Jana Dekiera, Mateusza Dekiera i Mariana Kulusa, propagujący łowiectwo i przybliżający sprawy naszego Koła społeczeństwu. Także w Gazecie Lubuskiej a nawet w ogólnopolskim Fakcie pojawiały się publikacje traktujące o naszym Kole. W roku wspólnie z KŁ „Ryś” Ciosaniec zorganizowano w Domu Kultury w Sławie wystawę łowiecką, która to cieszyła się dużym zainteresowaniem. W programie telewizyjnym Lato w Sławie 2011 prezes Jan Dekier, Adolf Badowski i Marian Kulus przedstawiali sprawy naszego koła i łowiectwa.

Koło jest widoczne w środowisku lokalnym – czy to organizując imprezy takie jak wspomniana już Parafiada Myśliwska, czy Msze Hubertowskie, czy też współpracując z młodzieżą szkół podstawowych, gimnazjum, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i dziećmi z przedszkola, a także z Ligą Ochrony Przyrody i Radą Sołecką w Krzydłowiczkach. Członkowie koła „Ryś” zasiadają w Radzie Powiatu, Radzie Gminy, Radach Sołeckich.

Koło podejmuje liczne działania zmierzające do zwiększenia stanu ilościowego zwierzyny drobnej poprzez introdukcję dzikiego królika oraz systematyczne zasiedlanie łowiska bażantem przez 5 lat. Co roku wypuszczano 60 sztuk. Na terenie koła znajduje się 19 paśników, 59 lizawek oraz 8 pasów zaporowych. Co roku, każdej zimy zwierzyna jest regularnie dokarmiana zgromadzonymi w ciągu roku zapasami.

Medalowymi trofeami byków mogą się poszczycić: Adolf Badowski – srebrnym medalem pozyskanym w 1982, Jan Dekier – srebrnym medalem pozyskanym w 1995; medalami brązowymi – Jan Dekier pozyskanymi w 2002 oraz w 2005, Jerzy Maćkowiak w 2004, Waldemar Dekier w 2009, Genadi Horbacz w 2009.

Oręż dzika pozyskany przez Adolfa Badowskiego w roku 1982 wyceniony został na brąz.

Ponadto Jerzemu Maćkowiakowi udało się w 2012 ustrzelić "brązowego" kozła.

Kultywowanie tradycji i szerzenie kultury łowieckiej nie tylko wśród myśliwych, ale i w lokalnym społeczeństwie to ważny aspekt naszej działalności. 95% członków posiada mundury myśliwskie. Od roku 1986 polowania zbiorowe odbywają się z zachowaniem ceremoniału i udziałem sygnalisty. Każdy młody myśliwy uroczyście przechodzi rytuał ślubowania, chrztu i pasowania. Od roku 2005 Koło posiada własny sztandar – ufundowany przez członków. Pomysł rzuciły Diany – Genowefa Badowska, Czesława Dekier i Elżbieta Przywarska. Prezes bez wahania go zaakceptował i szybko zrealizował. Poświęcenia dokonał ks. kanonik Zenon Prętki. W skład pierwszego pocztu weszli chorąży Waldemar Dekier, Aldona Czopek oraz Elżbieta Przywarska. Pod nim Koło występuje we wszystkich uroczystościach, a także towarzyszy w ostatniej drodze myśliwych.

Koło organizuje od roku 2005 Msze Hubertowskie, których oprawę muzyczną realizował w 2005 Zespół Mieczysława Leśniczaka, później zaś Lubuskie Fanfary lub Zespół z Babimostu. W roku 2003 Koło współorganizowało w Sławskim Centrum Kultury i Wypoczynku wystawę łowiecką cieszącą się dużym zainteresowaniem nie tylko miejscowej ludności, lecz także licznego grona wypoczywających na terenie Sławy turystów.

W roku 2005 członek koła Marian Kulus ufundował w Radzyniu Kapliczkę Świętego Huberta poświęconą przez ks. proboszcza Zenona Prętkiego. Obraz Świętego namalowany przez artystę ukraińskiego Jana Góralewicza wkomponował zgrabnie Jerzy Doniec – myśliwy Koła Łowieckiego”Ryś”Ciosaniec. Z inicjatywy członków Koła nowo zbudowany w Tarnowie Jeziernym kościół został w 2007 roku poświęcony Świętemu Hubertowi. Uroczystości konsekracji dokonał biskup Adam Dyczkowski. Koło łowieckie„Ryś”Sława ufundowało obraz Świętego Huberta namalowanego przez Jana Góralewicza i objęło patronatem kościół. Msze Hubertowskie odbywają się w nim od samego początku. Z inicjatywy obecnego proboszcza, ks. dziekana Jerzego Ślusarczyka, zorganizowano w 2010 roku festyn myśliwski – „Parafiadę Myśliwską”. Stała się ona cyklicznym wydarzeniem, na stale wpisanym w gminny kalendarz imprez. Współorganizowany przez nasze koło, z coraz liczniejszym udziałem okolicznych kół, cieszy się dużym zainteresowaniem miejscowych i turystów, co doskonale promuje łowiectwo. Dzięki tym i innym działaniom, sam ks. Jerzy Ślusarczyk tak zafascynował się łowiectwem, że niedawno odbył staż w naszym kole, zdał pomyślnie egzaminy i wstąpił do PZŁ oraz do „Rysia” Sława.

Podczas II Parafiady w Kościele p.w. Św. Huberta został wmurowany kamień z podziemi Katedry Św. Huberta z Saint Hubert z Belgi. Został on sprowadzony staraniem działaczki polonijnej, Jolanty Ratajczak-Ruts, byłej mieszkanki Sławy. Aktu poświęcenia dokonał ks. rektor Ryszard Sztylko – przybył z Beneluksu specjalnie na tę uroczystość.

 

Przy ul. Chopina w 65. rocznicę powstania Koła odsłonięto pamiątkowy obelisk, gdzie umieszczone są nazwiska wszystkich członków Koła, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. Wszystkie wydarzenia z życia Koła zapisywane są w kronice, którą założył w roku 1987 Władysław Bernacki. Rok później prowadzenie jej przejął Marian Kulus. Ma ona już III tomy.

Prezes: Jan Dekier

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej, ZŁOM

Łowczy: Rafał Śnieciński

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Skarbnik: Genowefa Badowska

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Sekretarz: Franciszek Opiela-pełniący obowiązki

 


Członek zarządu: Władysław Bień

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy i Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Przewodniczący komisji rewizyjnej: Marian Kulus 

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy i Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej

Członkowie komisji rewizyjnej: Dariusz Hukała

                                                Adam Kloc

Gospodarze łowiska: Adolf Badowski

Odznaczenia: Zaslużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

                                    Jerzy Maćkowiak

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Gospodarz obiektów gospodarczych: Jerzy Maćkowiak

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

Strażnik łowiecki: Dariusz Hukała

Odznaczenia: Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej

Kronikarz: Marian Kulus

 Odznaczenia: Złoty Medal Załugi Łowieckiej.

 

Nasze koło łowieckie obecnie dzierżawi dwa obwody: nr 155 i nr 177.

Mapa obwodów łowieckich

Mapa w większej skali (w nowym oknie)

Myśliwi z innych kół łowieckich polujący na naszych terenach bez naszej zgody i wiedzy dopuszczają się kłusownictwa.

Rolnicy z okolic Sławy, którym zwierzyna wyrządziła szkody, mogą ubiegać się o odszkodowanie w naszym kole tylko wówczas, gdy uszkodzona część pola znajduje się wewnątrz jednego z dwóch obwodów.

Art. 47 Prawa Łowieckiego mówi, że właściciel lub posiadacz gruntów rolnych i leśnych powinien zgodnie z potrzebami współdziałać z dzierżawcami obwodów łowieckich w zabezpieczeniu gruntów przed szkodami.