Breadcrumbs


Z kroniki naszego koła

 

13.05.1946 Powstanie Koła jako sekcji klubu sportowego „Sława” w Sławie Śląskiej. W lipcu tego roku Koło liczy już 22 członków.

Kserokopia dowodu rejestracji koła

 

Założyciele i pionierzy - Lipiec 1946

Założyciele koła

17.05.1950 Powiatowa Rada Łowiecka nakłada daninę w postaci jednego zająca na odbudowę Warszawy i jednego zająca na Fundusz Łowiecki .Z tego obowiązku wywiązali się członkowie naszego koła Antkowiak J.,Haczkowski P., Pyziak St., Kuncewicz St.,Nowak F., Kasperski J., Szulc J., Gauza J., Bołdyn E., Frankiewicz M.

 

1957-koło liczy 23 członków. Skład zarządu –przewodniczący Józef Kotecki, Łowczy Józef Gauza, Sekretarz Konstanty Skorupiński, Skarbnik Wacław Kasperski. Komisja Rewizyjna Józef Haczkowski, Władysław Derda, Stanislaw Lehmann. Odbyto 11 polowań zbiorowych, które prowadzili Kasperski Józef i Edward Bołdyn. Nieobecność na polowaniach trzeba było „bezwzględnie usprawiedliwiać na piśmie”. Upolowana zwierzyna była własnością myśliwego, przy czym za byka trzeba było zapłacić na rzecz koła 200zł, łanię 100zł,rogacza 50zł i kozę 50zł.Dzierżawy kolo płaciło 6186zł. Młodzież szkolna zbiera kasztany za 0.50zł za kg.

Zabawa myśliwska , 1957

 

1959- koło liczy 20 czlonków.31.01.1959 zorganizowano zabawę taneczną na której to pito likier „Ratafia” wódki ¼ i ½ l, wino Ślaskie, palono papierosy a konsumowano bigos, salatki, kiełbasę rolmopsy,ciastka i cukierki.Był też konkurs Hula Hop.

 

1967/68 Zarząd pracował w składzie-Przewodniczący Józef Haczkowski, Łowczy Józef Kotecki, sekretarz Konstanty Skorupiński, skarbnik Wacław Kasperski. Komisja rewizyjna- Przewodniczący Jan Kasiński, członkowie Paweł Koziołek i Bolesław Maćkowiak. Huragan pustoszy zabudowę łowiecką, przewracając pięć ambon. 

 

1973/74 koło liczy 33 członków macierzystych i 2 nie macierzystych. Skarbnikiem zostaje Józef Kasperski .Zmienia się Komisja Rewizyjna -przewodniczącym zostaje Czesław Leraczyk członkami Henryk Kempa i Stanisław Lehmann. Koło posiada 10 paśników, 3 ambony. Zorganizowano dwa polowania dewizowe, na których pozyskano 1 byka, 3 kozły i 2 dziki na sumę 20 000zł. Wypuszczono 2000 szt. bażantów.

 

1974/75 Zmiana w komisji rewizyjnej członkiem zostaje Jerzy Nijaki zamiast Henryka Kempy. Urząd powiatowy zabiera kołu 800 ha łowiska. Ukarano Ireneusza Dudka za nielegalne polowanie indywidualne. Prócz tego, w okolicy Starego Strącza myśliwi ustrzelili... krowę.

 

Zwierzęta zostały dokarmione zimą 16 tonami skwarek, 8,8 kasztanów, 11,8 buraków pastewnych, 2 siana, 5,5 ziemniaków oraz 100 kilogramami soli.

Statystyki łowiska

1981 - w okolicy Radzynia próbowano reintrodukcji bażantów - wypuszczono 32 sztuki. Ponoć w łowisku pojawiły się wilki - choć tych nikt reintrodukować nie próbował.

 

1983/84 Koło liczy 49 członków, w tym 28 selekcjonerów. Do Krainy Wiecznych Łowów odeszli: Stanisław Lechman i Edward Haczkowski. Temu drugiemu na polowaniu przytrafił się wypadek - próbował dobić kolbą dwururki dogorywającego lisa, nie zważając na to, że w jednej z rur wciąż miał nabój. Broń wystrzeliła mu w brzuch. Na polowaniu wigilijnym padło 110 zajęcy.

 

1984/85 Koło liczy już 54 członków (31 selekcjonerów). Utracono 1090 ha w obwodzie 88 (za Krążkowem). Koło zakupiło dwa psy (łajki) oraz ciągnik Ursus. Obsiano 5 ha jako poletka produkcyjne i 4 ha jako poletka zgryzowe. Koło posiadało 1 mln 92 tys. złotych.

 

1986/87 – Odszkodowania łowieckie wynosiły 693 000 zł. Strzelcy z Koła brali udział w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich, ale wrócili bez medalu. W 1987 zmarł jeden z założycieli Koła, Józef Gauza. Zmienił się również skład zarządu. Prezesem został Jan Dekier, skarbnikiem Genowefa Badowska, sekretarzem jest Kazimierz Przywarski, łowczym – Roland Badeja. Członkami zarządu zostali Zbigniew Łukowski i Bolesław Maćkowiak.

Polowanie Hubertowskie, 1987

 

1987 - Koło założyło siedzibę na Starym Rynku (wówczas: Placu Marchlewskiego). Lokal umeblowano z kasy koła i zniesiono doń liczne trofea łowieckie.

Zdjęcie z otwarcia siedziby koła na Rynku, 1987

 

1988 – w ramach czynu społecznego myśliwi uprawiali poletka leśne w Leśnictwie Dębczyn. Koło obchodzi oficjalnie swoje 40-lecie. Trzech myśliwych z „Rysia” zostało wybranych na radnych gminnych: Józef Haczkowski, Jan Dekier, Zygfryd Paczkowski.

 

1989 – Introdukowano bobry na wodach Tarnowa Jeziernego. 26 myśliwych wzięło udział w akcji zardzewiania. Dosadzano również poletka zgryzowe. Na polowania dewizowe przyjechali duńscy myśliwi. Odbyło się polowanie „Babski hubertus”, w którym brały udział Diany z naszego Koła.

 

1990 – Polowanie zbiorowe na 33 osoby. W miotach były dziki, jelenie, strzelano gęsto. Padł 1 zając. W polowaniu wigilijnym padło ich 36.

 

1991 – Na Krajowym Konkursie Wyżłów myśliwi z „Rysia” zajęli 4 i 5 miejsce (odpowiednio: Krystyna i Janusz Sajnóg z psami Persa i Parol).

Polowanie dewizowe z duńskimi myśliwymi, maj 1991

 

1992 – Na targach Polagra w Poznaniu wzięła udział gmina Sława. „Ryś” wypożyczył na tę okazję trofea łowieckie pozyskane na terenach gminy. W pasie szerokim echem odbiło się czwarte polowanie zbiorowe Dian. Wzięło w nich udział 20 kobiet.

Strzelanie Koła, 10 najlepszych - 1994

 

1995 – Na Polowaniu Hubertowskim odznaczono medalem „Zasłużony dla łowiectwa zielonogórskiego” trzech myśliwych: Mariana Frankiewicza, Rolanda Badeję i Adolfa Badowskiego. Do krainy wiecznych łowów odszedł Józef Haczkowski – wieloletni prezes Koła.

 

1996 – „Ryś” obchodził 50-lecie powstania. Uroczystość odbyła się w „Igiełce”. Koło brało udział w pochodzie na „Dni Sławy”.

 

1999 – Wyremontowano magazyn Koła na ul. Chopina. W prasie pojawiły się insynuacje, jakoby myśliwi z „Rysia” przestrzelili znaki drogowe w okolicy Sławy. Koło walczyło o odzyskanie dobrego imienia i doczekało się przeprosin w prasie.

 

2001 – Na walnym zebraniu odznaczono Srebrnymi Medalami Zasługi Łowieckiej Jana Dekiera i Jana Kasińskiego. Klaudiusz Balcerzak, Michał Drozd i Jerzy Orzechowski otrzymali medale „Zasłużony dla Łowiectwa Zielonogórskiego”.

 

2003 – Sławskie Centrum Kultury wraz z „Rysiem” zorganizowało wystawę łowiecką. Artykuł ukazał się w biuletynie Okręgowej Rady Łowieckiej Zielonej Góry.

 

2005 – Zaczęła być wydawana gazeta „Sławski Partner”, w której ukazywał się cykl artykułów „Z dwururką przez knieje”. Pierwszy artykuł poświęcony był obecnej sytuacji na łowisku: obecności kłusowników, małej populacji szaraków i imigracji norki amerykańskiej. W tym roku kołu nadano też sztandar - uroczystego poświęcenia dokonał 4 czerwca ówczesny ksiądz proboszcz sławskiej parafii - Zenon Prętki.

Poświęcenie sztandaru koła, 4 czerwca 2005

 2007 - 3 listopada, poświęcony zostaje kościół pod wezwaniem Św. Huberta w Tarnowie Jeziernym. Uroczystość celebruje ks. biskup Adam Dyczkowski. Wnętrze kościoła zostało urządzone przez myśliwych - ufundowali oni ozdoby i ołtarz z poroży, wykonane przez kolegę Jerzego Dońca oraz obraz Świętego Huberta, namalowany przez Jana Góralewicza.

Poświęcenie kościoła pod wezwaniem Św. Huberta, 3 listopada 2007

2010 - z inicjatywy  księdza proboszcza Jerzego Ślusarczyka w Tarnowie Jeziernym organizowana jest Parafiada Myśliwska - lokalne święto rozpoczynające się mszą w kościele Św. Huberta. Rozpoczyna to tradycję Parafiad.

2011 - z okazji 65-lecia istnienia, koło stawia na ulicy Chopina pomnik - pamiątkowy obelisk, na którym uwiecznione są imiona i nazwiska nieżyjących kolegów.

Odsłonięcie pomnika, 29 maja 2011

Umiera kol. Andrzej Wierzbicki.W czasie drugiej Parafiady Myśliwskiej wmurowano w kościół Św. Huberta kamień z podziemi katedry Św. Huberta w Belgii. Ksiądz probosz Jerzy Ślusarczyk dołącza do naszego koła i zostaje myśliwym.

Ślubowanie księdza Jerzego Ślusarczyka, listopad 2011